Grondverzet 

Hoveniersbedrijf Green Seasons heeft het materieel en de expertise in huis voor alle vormen van grondverzet. Grondverzet ligt aan de basis van uw tuin en kan nodig zijn bij nieuwe aanleg of renovatie van uw tuin. Voorbeelden van grondverzet zijn:

  • uitgraven funderingen¬†
  • egaliseren grondoppervlakten
  • aanleggen van leidingen en rioleringen
  • aanleggen of verwijderen van vijvers
  • uitgraven van wortelstronken